Inspiration fra japansk kampkunst & Zen

Zen

Zen

Aikido

Aikido

Jeg har trænet aikido, som er en japansk kampkunstform, siden 2014.  Jeg bruger ideologien og strategier herfra i mit krise- og organisationspsykologiske arbejde kombineret med udvalgte psykologiske teorier. For eksempel hvordan dårlig energi og oplevelse af modstand opleves – hvordan vi som mennesker bedst og mest effektivt overkommer svære oplevelser. Dette bliver meget praksisnært i din problemløsning og opløsning af dilemmaer.